Algemene voorwaarden

Met het plaatsen van een vacature op WerkinBoxtel of het reageren op een vacature, gaat u akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:

 • WerkinBoxtel verstrekt geen persoonsgegevens of bedrijfsgegevens die niet direct relevant zijn voor het doel van deze site aan derden.

 • Betaling vindt plaats op de manier zoals wordt aangegeven op de website.

 • De factuur wordt per mail verzonden na het plaatsen van een vacature en dient direct als opdrachtbevestiging.

 • De prijzen zijn altijd exclusief BTW.

 • WerkinBoxtel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mate van respons op een geplaatste vacature. Een tegenvallende response kan ook geen geldige reden zijn om de betaalde kosten terug te eisen.

 • Een plaatsing tegoed in uw account geeft recht op het plaatsen van een vacature. Een tegoed is 2 jaar geldig. Wanneer een vacature geplaatst is blijft deze, als deze niet op eigen initiatief verwijderd wordt, 60 dagen online.

 • Het is niet mogelijk gekochte plaatsingen terug te ruilen voor het eerder betaalde geld.

 • De opdrachtgever is zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste vacature.

 • WerkinBoxtel heeft het recht om naar eigen inzicht vacatures aan te passen of te verwijderen.

 • Het gebruik van werkinboxtel.nl vindt plaats voor eigen rekening en risico. WerkinBoxtel is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van werkinboxtel.nl, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

 • WerkinBoxtel mag de algemene voorwaarde aanpassen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden, worden deze gecommuniceerd.

 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 • Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

Goud

20 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

5 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 75% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Zilver

10 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

2 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 65% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Brons

5 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

1 keer vacature verlengen

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

10% korting op een extra vacatureplaatsing

Tot 60% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen

Basis

3 vacatureplaatsingen

Bedrijfspagina in de bedrijvengids

Doorplaatsing Indeed

Doorplaatsing Facebook & Instagram

Tot 50% voordeliger dan losse vacatureplaatsingen